Voorstellingen     Leden     Contact     Nevenactiviteit     Tijdens de repetitie
   
    Thalia is op zoek naar donateurs!
  
Neem contact met ons op voor meer informatie!

   Wij zoeken nieuwe leden!!
 
 Neem contact met ons op voor
   meer informatie..

De Zoetermeerse toneelvereniging THALIA bestaat sinds 6 september 1982.
 
THALIA betekent “muze van het blijspel.” Dit betekent dat Thalia zich vooral bezig houdt met het op de planken brengen van blijspelen, kluchten en komische thrillers. 
 
Dat wil trouwens niet zeggen dat de stukken geen “diepgang” hebben of een boodschap met zich meedragen.

Thalia speelt 3 keer in 2 jaar              3 & 4 Oktober  2014
 
Voorzichtig met de liefde
              Kijk onder "voorstellingen" voor meer informatie